Pracownia elektryczna i elektroniczna
w Zespole Szkół im. B. Prusa
w Częstochowie
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010110101101010110101010101010101110010101101010101
01010101010100101001010110010101010101010101010101010101011010100101010101
0101010101010101010101010101010101010101101
01010101010101010101010101010101010101010101
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Formularz współpracy

Strona Szkoły
Pracownia
» Kryterium oceniania
» Klasa II
» Klasa III
» Klasa IV
» Literatura
» Oprogramowanie
» Wzór sprawozdania
Regulaminy
» Przepisy BHP
» Regulamin Pracowni
» Ochrona p. porażeniowa
» Konkursy i Olimpiady
Wiedza
iTEST
System służy do efektywnego przeprowadzania testów i sprawdzania wiedzy na zajęciach pracowni i innych przedmiotów.
Egzamin zawodowy
» O Egzaminie
» Informatory o egzaminach
» Broszura o egzaminie
» Jak napisać projekt?
» Testy Egzaminacyjne
» Ćwiczenia Egzaminacyjne
» Deklaracja
Prezentacje
» Elektronika
» Elektrotechnika
» Maszyny elektryczne
Zegar & Kalendarz
Dla Nauczycieli
» Wychowanie
» Dydaktyka
Kontakt
Gadu-gadu:
admin gg

Skype:
My status admin skype

e-mail:
admin mail

Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 162
Nieaktywowany Użytkownik: 4628
Najnowszy Użytkownik: Malcher Dariusz
Kto? Gdzie?
Odwiedzający oglądają:
18.207.106.xxx @ news.php
185.191.171.xxx @ peie/forum/ind...
185.191.171.xxx @ peie/forum/ind...
185.191.171.xxx @ peie/forum/ind...
185.191.171.xxx @ peie/forum/ind...
Zajęcia specjalistyczne
NewsyW ramach projektu realizowanego w naszej szkole „Idziemy w parze ja i mój zawód”, finansowanego z funduszy unijnych odbywają się zajęcia specjalistyczne wspomagające przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodach technik elektronik i elektromechanik. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy do udziału w zajęciach.

admin dnia marzec 14 2010 09:15:16 · Drukuj
Uprawnienia SEP
Newsy
Od 01.02.2010r. rozpoczynają się zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP w zakresie eksploatacji i dozoru. Zajęcia te adresowane są głównie do uczniów klas kończących technikum oraz ZSZ, jednak udział w szkoleniu może wziąć każdy, kto w przyszłości ma zamiar zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonywać prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu. Uprawnienia te przydatne są każdemu kto ma do czynienia z urządzeniami elektroenergetycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień SEP w zakresie eksploatacji do 1 kV, proszę o kontakt z panią prof A. Uramowską - sala 52 lub ze mną S. Jędrzejczyk - sala 5.

admin dnia styczeń 30 2010 09:02:34 · Drukuj
Koło Młodych Elektryków
NewsyW naszej szkole działa Koło Młodych Elektryków. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas o różnych zawodach. W ramach koła poznają tajniki budowy różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, które niestety jak wszystkie urządzenia w czasie eksploatacji mogą ulec uszkodzeniu. I właśnie usuwaniem tych uszkodzeń zajmują się członkowie tego koła. W ramach koła dokonują naprawy sprzętu audiowizualnego i komputerowego będącego na wyposażeniu szkoły oraz sprzętów gospodarstwa domowego. Niektórzy próbują również samodzielnie konstruować modne obecnie urządzenia, przeznaczone do oszczędzania energii elektrycznej, jak prądnicę wiatrową czy samochodowy regulator świateł mijania. Zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli Sławomira Jędrzejczyka i Eligiusza Iskry. Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach i do odwiedzenia galerii.

admin dnia wrzesień 29 2009 14:16:34 · Drukuj
Egzaminy zawodowe 2009/2010
NewsyOto jak się przedstawiają terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Styczeń – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w styczniu.

1. Etap pisemny – 19 stycznia 2010 r. (wtorek) godz. 9.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

2. Etap praktyczny:

– od 20 do 22 stycznia 2010 r. – dla absolwentów techników i szkół policealnych

– od 26 stycznia 2010 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych


Czerwiec – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w czerwcu.

1. Etap pisemny – 21 czerwca 2010 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

2. Etap praktyczny:

– od 22 do 25 czerwca 2010 r. – dla absolwentów techników i szkół policealnych

– od 29 czerwca 2010 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych


8 kwietnia 2009r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, a 27, 28 i 29 kwietnia 2009r. będą dniami wolnymi od zajęć w gimnazjach.

admin dnia sierpień 19 2009 12:08:55 · Drukuj
Elektroniczne dzienniki lekcyjne
NewsyMinister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej. Nowelizacja umożliwia m.in. prowadzenie dzienników elektronicznych, które mogą całkowicie zastąpić tradycyjne dzienniki w formie papierowej.


Nowelizacja rozporządzenia, podpisana 16 lipca, przewiduje możliwość prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki - w formie elektronicznej - dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych.


Zmienione rozporządzenie określa warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Wspomniane dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem jednak uzyskania na to zgody organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę.


Szacuje się, że obecnie ok. 0,3 % szkół w Polsce prowadzi, obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej), również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystają z dostępnych na rynku programów komputerowych, służących do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów. Główną zaletą dziennika prowadzonego w formie elektronicznej jest szybkość zestawiania danych i przekazu informacji.


Nowelizacja z pewnością przyczyni się do powszechnego wdrażania i stosowania w szkolnictwie technologii informacyjno – komunikacyjnych, bowiem obok wyposażenia szkół i placówek w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, ważne będą także umiejętności stosowania nowoczesnej technologii przez członków rady pedagogicznej i rodziców uczniów.

admin dnia lipiec 24 2009 07:40:56 · Drukuj
Kurs matematyki on-line
Newsy
UWAGA!!!

Realizatorzy projektu „Matematyka? Spróbuj e-learningowo. Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kurs matematyki. Kurs stanowi uzupełnienie treści poznawanych w szkole i ma na celu rozwinięcie kompetencji matematycznych uczniów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu ukazanie różnorodności podstawowych zastosowań matematyki w życiu codziennym rozwijając wiedzę i umiejętności poznawane w szkole, natomiast na poziomie rozszerzonym – rozwinięcie szerokiej już wiedzy na obszary przydatne na wszystkich studiach ścisłych. Kurs współfinansowany ze środków UE i nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwijający wiedzę i umiejętność z matematyki. Przeznaczony jest szczególnie dla słuchaczy, którzy jako pierwsi będą zdawać obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki w 2010 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie : www.hermin.edu.pl

admin dnia maj 31 2009 06:12:58 · Drukuj
Wyniki konkursu
Konkursy i Olimpiady
Oficjalne wyniki konkursu

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie został zorganizowany III Międzyszkolny Konkurs Młodych Elektroników, na który zostali zaproszeni uczniowie z częstochowskich szkół uczących w zawodzie technika elektronika oraz młodzież z Myszkowa. Zadania konkursowe, które składały się z 60 pytań testowych, sprawdzały zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie. Zadania te opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego. Do konkursu przystąpiło 35 uczestników. Poznajcie zwyciężców, wyniki oficjalne można obejrzeć tutaj

admin dnia maj 29 2009 10:40:20 · Drukuj
Forum
UżytkownicyDziś wystartowało forum naszej strony. Wszystkich użytkowników zachęcam do korzystania a zarazem rozwijania forum.

been1989 dnia kwiecień 03 2009 17:08:20 · Drukuj
Terminy egzaminu zawodowego w 2009 roku
NewsyNa postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Dyrektor CKE ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu i w czerwcu:


etap pisemny - 15 czerwca 2009 r. (poniedziałek) – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,

etap praktyczny:

16 - 19 czerwca 2009 r. – dla absolwentów technikum i szkoły policealnej,

od 22 czerwca 2009 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,

wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2009 r.

admin dnia marzec 19 2009 22:12:27 · Drukuj
"Idziemy w parze ja i mój zawód"
NewsyW ramach projektu realizowanego w naszej szkole, finansowanego z funduszy unijnych odbywają się zajęcia specjalistyczne wspomagające przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodach technik elektronik i elektromechanik. Szczegółowych informacji udziela pan dyr D. Rataj oraz pan S. Jędrzejczyk. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy do udziału w zajęciach.

admin dnia luty 23 2009 19:59:01 · Drukuj
Koło zainteresowań
NewsyZapraszam wszystkich chętnych do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach "Koła Młodych Elektryków". Zapisy w sali nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. przedpołudniowych prowadzi S. Jędrzejczyk i E. Iskra.

admin dnia grudzień 22 2008 08:16:17 · Drukuj
Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
imieniny
Dzisiaj jest sobota 26 Września 2020.
Imieniny obchodzą: Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja
LinkiPrzydatne stronyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Elektroda. Portal dla elektroników
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Katowice
Licznik
pozostało

do zakończenia roku szkolnego
LiteraturaLiteratura

Pracownia elektroniczna. Elementy układów elektronicznych.
Chwaleba Augustyn, Moeschke Bogdan, Pilawski Marek

Pracownia elektroniczna. Układy elektroniczne.
Grabowski Leszek

Pracownia elektryczna 6.
Pilawski Marek

Pracownia elektryczna dla ZSE.
Pilawski MarekWspółpraca
Serwis Dla Elektryków
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

1345qwr

j

Losowa Fotka


Wycieczkę na Hutę 30.03.2010
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Urodziny:

Partnerzy
ELEKTRODA
Przegląd konstrukcji i projektów elektronicznych
Copyright ©2007 pracownia_zsprus