Kurs matematyki on-line
Dodane przez admin dnia Maj 31 2009 06:12:58
UWAGA!!!

Realizatorzy projektu „Matematyka? Spróbuj e-learningowo. Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kurs matematyki. Kurs stanowi uzupełnienie treści poznawanych w szkole i ma na celu rozwinięcie kompetencji matematycznych uczniów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu ukazanie różnorodności podstawowych zastosowań matematyki w życiu codziennym rozwijając wiedzę i umiejętności poznawane w szkole, natomiast na poziomie rozszerzonym – rozwinięcie szerokiej już wiedzy na obszary przydatne na wszystkich studiach ścisłych. Kurs współfinansowany ze środków UE i nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwijający wiedzę i umiejętność z matematyki. Przeznaczony jest szczególnie dla słuchaczy, którzy jako pierwsi będą zdawać obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki w 2010 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie : www.hermin.edu.pl