Egzamin SEP
Dodane przez admin dnia Marzec 14 2010 09:30:40
Jak co roku w naszej szkole zorganizowano i przeprowadzono cykl szkoleń SEP zakończony egzaminem sprawdzającym kwalifikacje na stanowisku eksploatacji(E) i dozoru(D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Egzamin odbył się w dniu 12 marca 2010 r. Uczestnikami kursu oraz zdającymi byli uczniowie najstarszych klas w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektromechanik oraz absolwenci i pracownicy Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. Egzamin przeprowadził Zespół Egzaminacyjny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Częstochowskiego. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali pozytywny wynik z egzaminu. Gratulujemy. Zdobyte świadectwo uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu a także w niektórych przypadkach do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych. Organizatorem kursu ze strony szkoły była pani profesor Alfreda Uramowska. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku uczniowie naszej szkoły zdobędą takie uprawnienia.