Wycieczka przedmiotowa
Dodane przez admin dnia Listopad 28 2010 21:37:02
10 listopada 2010 wspólnie z klasą IV et pod opieką p. prof. Teresy Kleszcz i Alfredy Uramowskiej zwiedzaliśmy stację transformatorowo - rozdzielczą 400 kV/220 kV w Joachimowie. Pobyt w stacji rozpoczęliśmy od nastawni. Tam zapoznaliśmy się ze schematem stacji, możliwością sterowania urządzeniami stacji bezpośrednio z nastawni , sposobem zapisu zdarzeń na terenie stacji. Podgląd wszystkich czynności jest zapisywany komputerowo i istnieje możliwość natychmiastowego odczytu zdarzeń. Poznaliśmy krajowy system elektroenergetyczny, czyli sieć powiązań czyli sieć powiązań między elektrowniami, stacjami i odbiorcami. Następnie przeszliśmy na pole 220 kV. Tam poznaliśmy urządzenia na poszczególnych polach i ich zadanie- odłączniki ,wyłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe, odgromniki. Uczniowie poznali różnice w budowie poszczególnych urządzeń oraz próbowali rozpoznawać pola pracujące. Dla każdego pola są wybudowane tzw. kioski w których znajdują się urządzenia zabezpieczające i pomiarowe. Następnie przeszliśmy na pole 400 kV i obejrzeliśmy pola rozdzielcze już z urządzeniami o większych gabarytach. Większość wyłączników znajdujących się w stacji to wyłączniki SF6, jednak na terenie stacji stosuje się jeszcze sprężone powietrze do napędu styków i gaszenia łuku elektrycznego. Zapoznaliśmy się także z budową autotransformatora i transformatora regulacyjnego. Dla potrzeb własnych stacja posiada akumulatornię na napięcie 220 V DC. Zwiedzana przez nas stacja jest jedną z największych pod względem transformacji i rozdziału napięć.

Klasa 3Ez